Talentontwikkeling kinderen

Kinderen verdienen net als hun ouders alle aandacht. De toekomst zal worden gevormd door de allerkleinsten van het heden. Daarom is het van belang om zo veel mogelijk aandacht te schenken aan deze groep. VBOR doet hier aan mee door activiteiten toe te wijden aan de talentwontwikkeling van de kinderen. Het streven is om kinderen zo veel mogelijk werelden te tonen waarin ze in de toekomst terecht kunnen. Wij zullen activiteiten organiseren in de thema’s: sport, kunst en cultuur, science, wetenschap en nog veel meer. Al deze activiteiten zullen ertoe bijdragen om talenten van de allerkleinsten te ontwikkelen en bovendien zullen ze een horizonverbredende werking hebben.

Scroll to top