Ouderkamer

Een ouderkamer is een methode om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie binnen VBOR vorm te geven. Door middels van de ouderkamer ontstaat de mogelijkheid voor ouders om elkaar te ontmoeten en verschillende zaken met betrekking tot de ontwikkeling van hun kinderen te bespreken. Een uitgelezen mogelijkheid voor ouders om te netwerken en tevens te werken aan de kennis en kunde van de ouders.
Hieronder een opsomming van de verschillende functies van een ouderkamer:
• De ontmoetingsfunctie
• De educatieve functie
• De ontspanningsfunctie
• De volwasseneneducatiefunctie
Het uiteindelijk doel waar de ouderkamer voor dient is het creëren van een ontmoetingsplaats voor ouders van waaruit ouderbetrokkenheid kan worden opgezet en worden gestimuleerd. Het bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag van ouders, door ondersteuning te bieden bij de opvoeding en te activeren bij schoolzaken.

In het jaar 2018 zullen wij verschillende thema’s behandelen tijdens de bijeenkomsten. Hieronder een opsomming van de thema’s die in de opeenvolgende maanden worden behandeld. 

Januari
– Bijeenkomst in het kader van het leven van de profeet (vzmh)
– Begrip voor de medemens en respect voor andere culturen
– Mensen in een isolement en andere behoeftige mensen voorzien in hun behoefte.
– Gastvrijheid tonen aan gezinnen die hun eigen land hebben moeten ontvluchten
Februari
– Gezondheid in de samenleving en de strijd tegen ziektes
Het belang van dialoog en communicatie
Maart
– Het negatieve effect van discriminatie binnen een samenleving
– Steun aan het onderwijs
Strijd tegen de radicalisering
April
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en methodieken om individuen aan het lezen te krijgen
Verken het Nederlandse cultuur
Culturele excursies, lees- en motivatiebijeenkomsten
Benutten van belangrijke feestdagen zoals de maand Ramadan
Bezinning en delen
Mei
Het belang een veilige samenleving en hoe behouden we de veiligheid
De kracht van de vrouw en het prestigieuze moederschap
Nuttige invulling geven aan vakantieperiodes voor de ontwikkeling van het gezin
Juni
Vrijwilligerschap
– Rechtvaardigheid en het belang van rechtvaardigheid voor de samenleving
Inzet voor de verbetering van de welzijn
Juli
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en methodieken om individuen aan het lezen te krijgen
– Buurtinititatieven van de grond krijgen met buurtbewoners en/of deelnemen aan bestaande initiatieven
Augustus
– Aandacht voor de jeugd en het bieden van een podium voor zelfontwikkeling van de jongeren
Beschermen van de natuur
Het offerfeest en het bieden van hulpgoederen tijdens het offerfeest
September
Het belang van democratie en mensenrechten voor onze samenleving 
Jaarwisseling islamitische kalender en het belang van vernieuwing/verplaatsing
De rechten van de buren en verbetering onderlinge communicatie tussen buren
Oktober
Respect jegens ouders en het belang van een hecht gezin
Hygiëne en preventieve zorg
November
Respect voor medemens en tegenover de samenleving. Van nut zijn voor de verbetering van de samenleving
Strijd tegen vrouwengeweld
December
Altruïsme ten behoeve van de samenleving
Vrijgevigheid en behulpzaamheid
Individuele rechten en vrijheden

Scroll to top