Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er zijn verschillende niveaus aan te brengen in ouderbetrokkenheid:Het eerste niveau is dat ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind stimuleert.
Het tweede niveau is dat ouders actief deelnemen aan het huiswerk van de kinderen.
Het derde niveau is dat ouders helpen bij activiteiten op school.
Het vierde niveau is de formele ouderparticipatie, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad.

Scroll to top