Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond (hierna: vBOR) is een initiatief, ontstaan vanuit de ouders. Deze ouders zijn bewust van hun tekortkoming in de samenleving. Zij willen zelf goed participeren in de Nederlandse samenleving entevens op de juiste manier betrokken  zijn bij de studie van hun kinderen. De vereniging heeft ten doel het versterken van de positie van ouders binnen de Nederlandse maatschappij door het verstrekken van informatie, ondersteuning, scholing en advies op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur. VBOR gaat ouders aanmoedigen teneinde zich te ontplooien en zichzelf verder te ontwikkelen in de ruimste betekenis van de zin. Ook ondersteunt VBOR de kwetsbare leerlingen en studenten in hun mogelijkheden op beter onderwijs en scholing om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. VBOR wil op een doelgerichte manier een bijdrage leveren aan het oplossen van de lokale maatschappelijke problemen. Daarbij samenwerkend op lokaal niveau met overheid, burgers, ondernemers en overige maatschappelijke organisaties.

VBOR wilt met zijn projecten en activiteiten de volgende doelstellingen bereiken:

  • deelname van de jongeren en ouders aan het maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten;
  • het uitbreiden van het sociaal netwerk van jongeren en ouders;
  • participatie van de jongeren en ouders aan de Nederlandse samenleving.
Scroll to top