Nieuws

Bezoekvrouwen Rotterdam

  • vBOR
  • Nieuws
  • Reacties uitgeschakeld voor Bezoekvrouwen Rotterdam

Bezoekvrouwen Rotterdam

In september is het zover!

VBOR gaat een hoofdstuk toevoegen aan haar inmiddels indrukwekkende lijst van initiatieven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individu. VBOR gaat vrouwen in een isolement helpen om hen terug te winnen voor de maatschappij. Het gaat om vrouwen in een kwetsbare positie en die daar terecht zijn gekomen door verschillende redenen.

VBOR is in het jaar 2016 opgericht om ouders te helpen met onder andere opvoedvraagstukken en initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van hun kinderen. Na gesprekken met partnerorganisaties en onze leden hebben wij besloten om dit project te realiseren in Rotterdam.

In een eerder stadium werden door andere organisaties in Rotterdam, maar ook buiten Rotterdam vergelijkbare activiteiten gerealiseerd en met succes. Wij zijn vastberaden om hier een succes van te maken.

Het project zal geleid worden door een projectcoördinator met behulp van een aantal zogenaamde bezoekvrouwen. Deze vrouwen zijn berust met de taak om contacten te leggen met deze geïsoleerde vrouwen en gezamenlijk activiteiten met hen uit te voeren. Te denken valt aan individuele activiteiten en aan groepsactiviteiten die worden uitgevoerd met de andere deelnemers aan het project.

Samenwerking

In een tijdsbestek van een jaar willen we geleidelijk aan gaan werken aan de persoonlijke ontwikkeling van deze kwetsbare vrouwen en uiteindelijk actief laten meedoen met de samenleving. Uiteraard gaan we dit niet alleen doen. Niet alleen organisatorisch maar ook financieel hebben wij de hulp ingeschakeld van derden.

Organisatorisch zullen we een beroep gaan doen op stichting Openhaard en stichting Akyazili Nederland. Beide ervaren organisaties in Rotterdam en met een expertise over dit thema. Daarnaast zullen we veelvuldig een beroep gaan doen op lokale samenwerkingspartners indien de behoefte hiervoor ontstaat.

Financieel zijn wij niet in staat om dit project puur met onze eigen gelden te financieren. Derhalve is er gekozen om een beroep te doen op fondsen in Nederland. Wij hebben positieve reacties ontvangen van diverse fondsen die we hieronder hebben opgesomd:

bezoekvrouwen

bezoekvrouwen

Wij zijn nog in afwachting van de antwoorden van diverse fondsen die nog moeten vergaderen over een uitsluitsel. Tegen september zullen wij meer informatie ontvangen over de overige reacties van de fondsen.

Mocht u vragen hebben over het project dan kunt u contact opnemen door te mailen naar info@vbor.nl

 Scroll to top