Onze missie is het bevorderen van departicipatie van ouders op alle maatschappelijke velden zoals: onderwijs, opvoeding, cultuur, zingeving, kunst en sport.

Dit willen we bereiken door gekend, erkend en gewaardeerd te worden:
– als gesprekpartner voor de overheid en andere relevante organisaties;
– als belangenbehartiger voor de ouders;

Onze uitgangspunten die wij hanteren zijn:

– Het creëren van een sociaal netwerk tussen ouders met als doel zoeken naar optimale oplossingen voor diverse dilemma’s, knelpunten, problemen en spanningen in de maatschappij.
– Het stimuleren van de emancipatie en participatie van de ouders die verbonden zijn aan ons;
– het aanmoedigen van leden om zichzelf te ontplooien en verder te ontwikkelen;
– het aangaan van samenwerkingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau met particuliere en zakelijke leden en of partners.

Daarnaast het geven van ondersteuning, scholing en advies op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur. VBOR zet zich voor het creëren van een sociaal netwerk van ouders die de maatschappelijke problemen willen oplossen.

Scroll to top