Het bestuur

Voorzitter
Dhr. M. Doganci

Penningmeester
Dhr. D. Soytürk

Secretaris
Dhr. G. Koker

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato de uitgevoerde werkzaamheden met als maxima € 1.800 per jaar. De vereniging heeft momenteel geen medewerker in dienst.

Scroll to top