Het bestuur

Voorzitter
Dhr. B. Kocak

Penningmeester
Dhr. M. Kurt

Secretaris
Dhr. G. Koker

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato de uitgevoerde werkzaamheden met als maxima € 1.800 per jaar. De vereniging heeft momenteel twee medewerker in dienst.

Scroll to top