Ouderacademie

Ouderacademie bestaat voor een deel uit voorlichting en communicatie over het onderwijs. De ouders leren in het project iets over het onderwijs in het algemeen. Ook wordt in het project stilgestaan bij het onderwerp effectieve communicatie tussen de ouders en het kind. Tevens gaan enkele onderdelen van het project over de opvoeding. Tijdens het project komen tal van zaken aan de orde waar ouders mee kampen en die worden teruggekoppeld naar de leerkrachten. Ouders kunnen op de bijeenkomsten zelf met vragen komen. Afhankelijk van de behoefte kan extra coaching/begeleiding gegeven worden voor ouders

 

Scroll to top