Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Op declaratiebasis ontvangen de bestuurders wel vergoeding voor de kosten gemoeid met de uitoefening van hun bestuursfunctie. De werkwijze van het bestuur, waaronder de wijze van vergaderen en het nemen van besluiten, is vastgelegd in de statuten van de vereniging.  De vereniging werkt voornamelijk met vrijwilligers. De vereniging kent alleen een vrijwilligersvergoeding van maximaal €1.900,- per jaar toe aan haar vrijwilligers. Dit is geheel conform de overheidsregels.

De vereniging heeft momenteel geen werknemers in dienst.

Scroll to top